Zásady ochrany osobních údajů

Jak nakládám s osobními údaji, které mi při používání mých služeb poskytujete:

Vaše data nikomu nepředávám a jsou u mě v bezpečí.

Všechny získané údaje považuji za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídím zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní data také zpracovávám v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Každý má právo být informován, jaké údaje o něm  eviduji. Také je oprávněn tyto údaje měnit, nebo písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Můžete také požádat o okamžité vymazání veškerých osobních údajů. Žádost můžete zaslat na jan.svitak@gmail.com.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat.

I. Kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je:

Jan Sviták

IČ: 75656132

E-mail:  jan.svitak@gmail.com

 (dále jen „správce“).

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nezbytné pro poskytnutí dohodnuté služby.

III. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zodpovězení na Váš dotaz, případně reakce na Vaši poptávku a s tím související další komunikace.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše kontaktní údaje a vzájemnou komunikaci budu evidovat za účelem uvedeným v článku 3 tohoto textu do doby 60 dní od poslední komunikace. Pokud si nepřejete, aby Vaše kontaktní údaje byly uchovávány, můžete s tímto písemně vyslovit nesouhlas

V. Kdo další bude mít přístup k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům má přístup pouze správce. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Podrobnější informaci o Vašich právech, která Vám dává Nařízení, naleznete zde.

VII. Kde si můžete stěžovat

Kontakt pro případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Jan Sviták

IČ: 75656132

E-mail:  jan.svitak@gmail.com

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz www.uoou.cz . Můžete zde také podat stížnost.